Een levensloop analyse

Een levensloopanalyse kan je helpen het verborgen thema , de rode draad, in jouw leven te ontdekken. Het geeft inzicht in hoe je onbewust met je leven bent om gegaan en het vorm hebt gegeven. Je kunt dan veelal beter begrijpen waarom je bent zoals je nu bent en waarom je leven geworden is zoals het nu is. In een levensloopanalyse zet je je eigen leven dus duidelijk op een rij. Hierdoor kom je ook dichter bij de 'zin' van jouw leven. Vaak komen tijdens een levensloopanalyse bepaalde standpunten, overtuigingen, opvattingen en gedragspatronen naar voren waarvan je je niet eerder bewust was en die je dus dan ook niet kon doorbreken. Dat brengt je voortdurend in situaties die je eigenlijk helemaal niet wilt. Of je loopt steeds in dezelfde dingen vast zonder te weten waarom en wat je er aan kunt doen. Je ziet dan geen mogelijkheden om je leven gestalte te geven, zoals je dat graag zou willen. Wanneer je echter zelf de hoofdrol wilt gaan spelen in je eigen film in plaats van figurantenrolletjes in de producties van anderen, dan kan het zinvol zijn je patronen eens bewust onder ogen te zien.

Hoe gaat zoiets?

In een levensloopanalyse wordt gekeken waarom je doet wat je doet en waarom je bent zoals je bent. En welke eventuele ingrijpende of belangrijke (emotionele) gebeurtenissen in je leven daarmee te maken hebben. Kortom, wat er gebeurt is waardoor je geworden bent zoals je bent. Wat de dingen zijn die je leven beinvloed hebben en nog steeds beinvloeden. Hoe de zwangerschap en geboorte verliepen voor moeder en kind. Of die normaal verlopen zijn of dat er complikaties waren Wat voor kind je was. Hoe je jeugd en de relatie met uw ouders was en je latere liefdesrelaties en arbeidsgeschiedenis. Door verbanden te leggen krijg je inzicht in steeds terugkerende patronen en situaties in je leven. Dit inzicht maakt je bewuster van je levenshouding, je persoonlijke levensthema's en de mogelijkheden die je hebt. Door dit bewustzijn zul je jezelf en je gedrag beter begrijpen. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor verandering en groei naar iets nieuws, iets wat echt is. Afhankelijk van de persoonlijkheid waarmee ik werk, gebruik ik de volgende methoden: karakteranalyse, delenpsychologie, visualisatie, gestalt, creativiteit en body-art.

Waarom doe je zoiets?

Bij een levensloopanalyse blijkt steeds weer opnieuw dat mensen maar blijven weglopen voor zichzelf. Maar proberen aan jezelf te ontsnappen is zinloos. Waar moet je in godsnaam heen. Want waar je ook naar toegaat je neemt jezelf mee. Al ga je naar het einde van de wereld, wat je bent zal bij je blijven. De enige oplossing is echter stoppen met weglopen en stilstaan en naar jezelf kijken. Naar jezelf kijken is de enige remedie. Kijken naar je schaduwkant. Want zo gauw je je schaduwkant kent wordt je ervan bevrijd. Je schaduwkant bestaat alleen, omdat je er niet naar durft te kijken, maar er telkens aan tracht te ontsnappen. Maar je schaduw heeft nu eenmaal de eigenschap om je te achtervolgen, hoe hard je er ook van weg probeert te lopen. Zodra je stopt met weg te lopen, stopt hij ook. Net zoals je schaduw je achterna loopt als je probeert te ontsnappen, stopt hij ook als jij stopt. Maar je bent bang om naar jezelf te kijken. Toch wie het aandurft oog in oog met zichzelf te komen staan, zal weldra gaan merken dat hij een nieuw leven is begonnen.

Wanneer doe je zoiets?

Een levensloopanalyse kan vooraf gaan aan een reeks van ademsessies met als doel meer psychologisch inzicht in jezelf te verkrijgen. Maar het is ook mogelijk een losstaande levensloopanalyse te boeken. Bijvoorbeeld om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Maar ook als je het de moeite waard vindt om jezelf beter te leren kennen. Door stil te staan hoe je met leven omgaat, hoe je jezelf ervaart en hoe je de relaties met anderen ervaart en vorm geeft. Een levensloopanalyse is ook geschikt wanneer je wilt weten hoe je karakter gevormd is, Waarin je 'gehandicapt' bent en waarmee je 'gezegend' bent. Een levensloopanalyse kan ook zinvol zijn wanneer je je eigen leven eens duidelijk op een rijtje wilt zetten, omdat je daar in het dagelijkse leven meestal niet aan toekomt. Het kan je ook helpen wanneer je met een specifiek probleem of situatie zit. Je kunt dan een totaalbeeld krijgen van hoe alle gebeurtenissen in je leven onbewust met elkaar samenhangen. Het leven is werk in uitvoering. Het is niet bedoeld om alleen maar de toeschouwer te zijn , maar om de schepper van je eigen leven te worden. Een levensloopanalyse kan je daarbij helpen. Aan een levensloopanalyse gaan enkele uren thuiswerk vooraf. De analyse zelf duurt ongeveer drie uur en kost € 100,-.

De macht v/h onderbewuste

Bij een levensloopanalyse komt heel duidelijk de macht van het onderbewuste naar boven. Vrijwel iedereen kent de macht van het onderbewuste. Je weet dat je iets moet doen, maar je komt er maar niet toe. Of omgekeerd. Je hebt je voorgenomen iets niet te doen en als puntje bij paaltje komt doe je het toch. Het onderbewuste kan er voor zorgen dat je je eigen gedrag vreemd en raadselachtig gaat vinden. Omdat je merkt dat je niet doet wat je eigenlijk wilt doen, maar juist wel doet wat je in feite niet wilt doen. Het toont aan dat er in je een verborgen kracht aan het werk is die een geweldige invloed heeft op al je doen en laten. Hoewel in onze onbewuste geest een enorme macht schuilt, is het op een belangrijk punt toch gehandicapt. Het onderbewuste kan namelijk niet afwegend, regulerend en creatief denken. Die vermogens behoren uitsluitend toe aan het bewuste deel van de geest. Daar heeft het onbewuste deel geen toegang toe. Vaak proberen we bewust dingen te veranderen of iets nieuws te doen, die uiteindelijk steeds weer hopeloos mislukken. Omdat het onderbewuste alleen maar computerachtige capaciteiten bezit. Onze bio-computer herkent alleen de bestanden die er in de beginperiode van ons leven zijn ingevoerd. Die bestanden zitten vol met oude onbewuste processen, die door de aard van hun onbewustzijn het zicht op de huidige werkelijkheid vertroebelen. Hiermee bepaalt het machtige onderbewuste in grote mate ons huidige leven.