Hoe gaat zoiets?

In een levensloopanalyse wordt gekeken waarom je doet wat je doet en waarom je bent zoals je bent. En welke eventuele ingrijpende of belangrijke (emotionele) gebeurtenissen in je leven daarmee te maken hebben. Kortom, wat er gebeurt is waardoor je geworden bent zoals je bent. Wat de dingen zijn die je leven beinvloed hebben en nog steeds beinvloeden. Hoe de zwangerschap en geboorte verliepen voor moeder en kind. Of die normaal verlopen zijn of dat er complikaties waren Wat voor kind je was. Hoe je jeugd en de relatie met uw ouders was en je latere liefdesrelaties en arbeidsgeschiedenis. Door verbanden te leggen krijg je inzicht in steeds terugkerende patronen en situaties in je leven. Dit inzicht maakt je bewuster van je levenshouding, je persoonlijke levensthema's en de mogelijkheden die je hebt. Door dit bewustzijn zul je jezelf en je gedrag beter begrijpen. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor verandering en groei naar iets nieuws, iets wat echt is. Afhankelijk van de persoonlijkheid waarmee ik werk, gebruik ik de volgende methoden: karakteranalyse, delenpsychologie, visualisatie, gestalt, creativiteit en body-art.