De macht v/h onderbewuste

Bij een levensloopanalyse komt heel duidelijk de macht van het onderbewuste naar boven. Vrijwel iedereen kent de macht van het onderbewuste. Je weet dat je iets moet doen, maar je komt er maar niet toe. Of omgekeerd. Je hebt je voorgenomen iets niet te doen en als puntje bij paaltje komt doe je het toch. Het onderbewuste kan er voor zorgen dat je je eigen gedrag vreemd en raadselachtig gaat vinden. Omdat je merkt dat je niet doet wat je eigenlijk wilt doen, maar juist wel doet wat je in feite niet wilt doen. Het toont aan dat er in je een verborgen kracht aan het werk is die een geweldige invloed heeft op al je doen en laten. Hoewel in onze onbewuste geest een enorme macht schuilt, is het op een belangrijk punt toch gehandicapt. Het onderbewuste kan namelijk niet afwegend, regulerend en creatief denken. Die vermogens behoren uitsluitend toe aan het bewuste deel van de geest. Daar heeft het onbewuste deel geen toegang toe. Vaak proberen we bewust dingen te veranderen of iets nieuws te doen, die uiteindelijk steeds weer hopeloos mislukken. Omdat het onderbewuste alleen maar computerachtige capaciteiten bezit. Onze bio-computer herkent alleen de bestanden die er in de beginperiode van ons leven zijn ingevoerd. Die bestanden zitten vol met oude onbewuste processen, die door de aard van hun onbewustzijn het zicht op de huidige werkelijkheid vertroebelen. Hiermee bepaalt het machtige onderbewuste in grote mate ons huidige leven.