Waarom doe je zoiets?

Bij een levensloopanalyse blijkt steeds weer opnieuw dat mensen maar blijven weglopen voor zichzelf. Maar proberen aan jezelf te ontsnappen is zinloos. Waar moet je in godsnaam heen. Want waar je ook naar toegaat je neemt jezelf mee. Al ga je naar het einde van de wereld, wat je bent zal bij je blijven. De enige oplossing is echter stoppen met weglopen en stilstaan en naar jezelf kijken. Naar jezelf kijken is de enige remedie. Kijken naar je schaduwkant. Want zo gauw je je schaduwkant kent wordt je ervan bevrijd. Je schaduwkant bestaat alleen, omdat je er niet naar durft te kijken, maar er telkens aan tracht te ontsnappen. Maar je schaduw heeft nu eenmaal de eigenschap om je te achtervolgen, hoe hard je er ook van weg probeert te lopen. Zodra je stopt met weg te lopen, stopt hij ook. Net zoals je schaduw je achterna loopt als je probeert te ontsnappen, stopt hij ook als jij stopt. Maar je bent bang om naar jezelf te kijken. Toch wie het aandurft oog in oog met zichzelf te komen staan, zal weldra gaan merken dat hij een nieuw leven is begonnen.