Een levensloop analyse

Een levensloopanalyse kan je helpen het verborgen thema , de rode draad, in jouw leven te ontdekken. Het geeft inzicht in hoe je onbewust met je leven bent om gegaan en het vorm hebt gegeven. Je kunt dan veelal beter begrijpen waarom je bent zoals je nu bent en waarom je leven geworden is zoals het nu is. In een levensloopanalyse zet je je eigen leven dus duidelijk op een rij. Hierdoor kom je ook dichter bij de 'zin' van jouw leven. Vaak komen tijdens een levensloopanalyse bepaalde standpunten, overtuigingen, opvattingen en gedragspatronen naar voren waarvan je je niet eerder bewust was en die je dus dan ook niet kon doorbreken. Dat brengt je voortdurend in situaties die je eigenlijk helemaal niet wilt. Of je loopt steeds in dezelfde dingen vast zonder te weten waarom en wat je er aan kunt doen. Je ziet dan geen mogelijkheden om je leven gestalte te geven, zoals je dat graag zou willen. Wanneer je echter zelf de hoofdrol wilt gaan spelen in je eigen film in plaats van figurantenrolletjes in de producties van anderen, dan kan het zinvol zijn je patronen eens bewust onder ogen te zien.

Hoe gaat zoiets?

In een levensloopanalyse wordt gekeken waarom je doet wat je doet en waarom je bent zoals je bent. En welke eventuele ingrijpende of belangrijke (emotionele) gebeurtenissen in je leven daarmee te maken hebben. Kortom, wat er gebeurt is waardoor je geworden bent zoals je bent. Wat de dingen zijn die je leven beinvloed hebben en nog steeds beinvloeden. Hoe de zwangerschap en geboorte verliepen voor moeder en kind. Of die normaal verlopen zijn of dat er complikaties waren Wat voor kind je was. Hoe je jeugd en de relatie met uw ouders was en je latere liefdesrelaties en arbeidsgeschiedenis. Door verbanden te leggen krijg je inzicht in steeds terugkerende patronen en situaties in je leven. Dit inzicht maakt je bewuster van je levenshouding, je persoonlijke levensthema's en de mogelijkheden die je hebt. Door dit bewustzijn zul je jezelf en je gedrag beter begrijpen. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor verandering en groei naar iets nieuws, iets wat echt is. Afhankelijk van de persoonlijkheid waarmee ik werk, gebruik ik de volgende methoden: karakteranalyse, delenpsychologie, visualisatie, gestalt, creativiteit en body-art.

Waarom doe je zoiets?

Bij een levensloopanalyse blijkt steeds weer opnieuw dat mensen maar blijven weglopen voor zichzelf. Maar proberen aan jezelf te ontsnappen is zinloos. Waar moet je in godsnaam heen. Want waar je ook naar toegaat je neemt jezelf mee. Al ga je naar het einde van de wereld, wat je bent zal bij je blijven. De enige oplossing is echter stoppen met weglopen en stilstaan en naar jezelf kijken. Naar jezelf kijken is de enige remedie. Kijken naar je schaduwkant. Want zo gauw je je schaduwkant kent wordt je ervan bevrijd. Je schaduwkant bestaat alleen, omdat je er niet naar durft te kijken, maar er telkens aan tracht te ontsnappen. Maar je schaduw heeft nu eenmaal de eigenschap om je te achtervolgen, hoe hard je er ook van weg probeert te lopen. Zodra je stopt met weg te lopen, stopt hij ook. Net zoals je schaduw je achterna loopt als je probeert te ontsnappen, stopt hij ook als jij stopt. Maar je bent bang om naar jezelf te kijken. Toch wie het aandurft oog in oog met zichzelf te komen staan, zal weldra gaan merken dat hij een nieuw leven is begonnen.

Wanneer doe je zoiets?

Een levensloopanalyse kan vooraf gaan aan een reeks van ademsessies met als doel meer psychologisch inzicht in jezelf te verkrijgen. Maar het is ook mogelijk een losstaande levensloopanalyse te boeken. Bijvoorbeeld om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Maar ook als je het de moeite waard vindt om jezelf beter te leren kennen. Door stil te staan hoe je met leven omgaat, hoe je jezelf ervaart en hoe je de relaties met anderen ervaart en vorm geeft. Een levensloopanalyse is ook geschikt wanneer je wilt weten hoe je karakter gevormd is, Waarin je 'gehandicapt' bent en waarmee je 'gezegend' bent. Een levensloopanalyse kan ook zinvol zijn wanneer je je eigen leven eens duidelijk op een rijtje wilt zetten, omdat je daar in het dagelijkse leven meestal niet aan toekomt. Het kan je ook helpen wanneer je met een specifiek probleem of situatie zit. Je kunt dan een totaalbeeld krijgen van hoe alle gebeurtenissen in je leven onbewust met elkaar samenhangen. Het leven is werk in uitvoering. Het is niet bedoeld om alleen maar de toeschouwer te zijn , maar om de schepper van je eigen leven te worden. Een levensloopanalyse kan je daarbij helpen. Aan een levensloopanalyse gaan enkele uren thuiswerk vooraf. De analyse zelf duurt ongeveer drie uur en kost € 100,-.

De macht v/h onderbewuste

Bij een levensloopanalyse komt heel duidelijk de macht van het onderbewuste naar boven. Vrijwel iedereen kent de macht van het onderbewuste. Je weet dat je iets moet doen, maar je komt er maar niet toe. Of omgekeerd. Je hebt je voorgenomen iets niet te doen en als puntje bij paaltje komt doe je het toch. Het onderbewuste kan er voor zorgen dat je je eigen gedrag vreemd en raadselachtig gaat vinden. Omdat je merkt dat je niet doet wat je eigenlijk wilt doen, maar juist wel doet wat je in feite niet wilt doen. Het toont aan dat er in je een verborgen kracht aan het werk is die een geweldige invloed heeft op al je doen en laten. Hoewel in onze onbewuste geest een enorme macht schuilt, is het op een belangrijk punt toch gehandicapt. Het onderbewuste kan namelijk niet afwegend, regulerend en creatief denken. Die vermogens behoren uitsluitend toe aan het bewuste deel van de geest. Daar heeft het onbewuste deel geen toegang toe. Vaak proberen we bewust dingen te veranderen of iets nieuws te doen, die uiteindelijk steeds weer hopeloos mislukken. Omdat het onderbewuste alleen maar computerachtige capaciteiten bezit. Onze bio-computer herkent alleen de bestanden die er in de beginperiode van ons leven zijn ingevoerd. Die bestanden zitten vol met oude onbewuste processen, die door de aard van hun onbewustzijn het zicht op de huidige werkelijkheid vertroebelen. Hiermee bepaalt het machtige onderbewuste in grote mate ons huidige leven.

Mijn praktijk

Mijn praktijk heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Ik mag me verheugen in een gestaag toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting om dit werk voor een breder publiek toegankelijk te maken. Bevrijdend-Ademwerk is een schitterende groeivorm die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kan geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Levensloop analyse is er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid .

Individuele begeleiding

Een individuele begeleiding is een goede manier om aan jezelf te werken. Na een orientatiegesprek vormen jouw ontwikkeling of hulpvraag het vertrekpunt van een aantal sessies die wij in dit gesprek zijn overeengekomen. Aangezien Bevrijdend-Ademwerk een proces is, zal een reeks van sessies meestal noodzakelijk zijn. De frequentie van de sessies is afhankelijk van jouw wens en zal altijd in overleg met jou zijn. Een frequentie van één sessie per 1- 4 weken is gebruikelijk. Dit geldt in principe ook voor het aantal sessies die nodig zijn, hier speelt echter ook jouw inzet en motivatie een belangrijke rol. Elke  sessie bestaat uit een voorgesprek, waarbij je kunt delen over wat er op dit moment in je leven gebeurt. Daarna een ontspanningsgedeelte en de ademsessie die voornamelijk gericht is op het verwerken, accepteren en loslaten van 'oud zeer'. Daarna volgt nog een nagesprek waarbij het gaat over wat voor jou de essentie was van de sessie.

Even voorstellen

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij  zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Praktijkinformatie

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres. Telefoon: 070-3200035. Email: willemovervliet@gmail.com INGbank NL07INGB0005758493. In mijn praktijk geef ik voorlichting,individuele sessies,groepswerk en een opleiding. Het telefoonnummer van de praktijk 070-3200035. Alle telefonisch contact loopt via dit vaste nummer. Ik ben niet mobiel bereikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45) als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid. Klik hier om de locatie van mijn praktijk te bekijken.

Orientatiegesprek

In dit gesprek gaat het er om jouw hulpvraag en/of wens duidelijk te krijgen. Goede afstemming van jouw vraag en/of wens en mijn aanbod is daarbij belangrijk. Uiteraard is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of het 'klikt' tussen ons en of we beiden het gevoel hebben dat ik jou iets te bieden heb. Mocht dit het geval zijn dan kunnen we besluiten of we met elkaar een aantal sessies aangaan, in principe minimaal drie. Hierna evalueren we en kijken we of het wenselijk is om een aantal vervolgsessies te doen. Ondanks dat Bevrijdend-Ademwerk vergeleken bij sommige andere therapieen snel werkt, heb ik in mijn zes en twintig jarige praktijkervaring inmiddels ondervonden dat er meestal tien sessies nodig zijn om datgene wat in het verleden onverteerbaar is gebleken te verwerken. Het blijkt niet mogelijk te zijn alles tegelijk te verwerken. Je verwerkt in elke sessie een gedeelte, een laagje. Iedere sessie is steeds weer nieuw, je laat elke keer weer omhoog komen, wat omhoog komt. En ieder stukje wat omhoog komt zou je kunnen omschrijven als een onverteerd stukje in psyche wat rijp is om te verwerken. Zo verwerk je je verleden stukje bij beetje.